Kontakt

Výpis z Obchodného registra prevádzkovaného: OBCHODNÝ REGISTER s.r.o. IČ: 53 055 438, sídlo: Grösslingová 2499/52, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09


Našim obchodným partnerom ďakujeme, že  akceptovali a využili našu obchodnú ponuku a vyjadrili súhlas so zvýrazneným zápisom v našom Obchodnom registri. Vaše vynaložené prostriedky na propagáciu a zviditeľnenie Vašej firmy boli použité tým najideálnejším spôsobom. Pre našich obchodných partnerov je takýto zvýraznený zápis určitým napredovaním a taktiež aj zvýhodneným v internetovom vyhľadávači google. Naša webová stránky je veľmi dominantná a má dobré hodnotenie z hľadiska vyhľadávania a taktiež aj vďaka jej silnému názvu. Naši obchodný partneri, budú takto pri vyhľadávaní uprednostnený na lepšie pozície a tým pádom ich budúci odberatelia si ich skôr nájdu. Zvýraznený partneri majú taktiež možnosť si u nás bezplatne doplniť ich www stránku, email, tel. a poprípade aj ich firemné motto. V praxi to znamená, že obchodní partneri budú mať ich firemný profil spolu s ich výpisom dostupný na  www.obchodnyregister.sk a budú lepšie dohladateľný, čo pre ich firmu bude veľkým prínosom nových klientov.

Ďakujeme našim obchodným partnerom, za prejavenú dôveru a urobíme všetko preto, aby sme ju nesklamali.